Praktijk Keurmerk behaald!

Met trots kunnen wij u melden dat we weer het Praktijk Keurmerk met 5 jaar mogen verlengen.

 

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd vanuit de beroepsvereniging NVvP.
Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen.
Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Leave a reply