Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitssysteem

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitssystemen

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Kwaliteitsdomeinen

De volgende zes kwaliteitsdomeinen worden gehanteerd binnen het Praktijkkeurmerk:

1. Patiënten perspectief
2. Professionele ontwikkeling en innovatie
3. Praktijkinrichting
4. Hygiëne en infectiepreventie
5. Statusvoering
6. Evaluatie van zorg

Het Paramedisch Kwaliteitsregister

Als een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici kwaliteitsgeregistreerd staat, dan weet je zeker dat de zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen en haar deskundigheid op peil houdt met onder andere bij- en nascholing. Dat is niet alleen voor jou en uw gezondheid belangrijke informatie, maar ook voor de zorgverzekeraars. Zij vergoeden soms alleen als een paramedicus in het KP-register is opgenomen.​

Het Praktijkkeurmerk

  • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De wachtruimte is aangepast conform richtlijnen zoals aanwezigheid van diverse desinfectiemiddelen nabij de hoofdentree van het gezondheidscentrum en behandelruimte c.q. praktijk.

  • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

  • In de praktijk wordt de huidige richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie gehanteerd. Bij patient contact kleiner dan 1,5m maken wij gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals Handschoenen, Mondkapje, Veiligheidsbril en/of Face Shield).

  • De behandelruimte zal grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd na elk patient bezoek.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u hier contact met ons opnemen

Medical Walk-in Process

No Appointment Needed

An appointment is not required in order to receive care. For this reason, patients do not have to plan out when they can come in. Simply walk in and you’ll be seen.

Licensed Professionals

Urgent care physicians and nurses offer high-quality care. They are licensed and recognized as reputable members of the healthcare industry.

Cost Effective

The cost of seeing a physician at a medical immediate care facility will be much more affordable than seeing a physician in an emergency room.