COVID-19 Beleid

COVID-19 Beleid

We hanteren de richtlijnen van het RIVM en NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherepeuten)

Mei 2020 – Update berichtgeving inzake het Corona virus
Wij zijn geopend voor reguliere podotherapeutische zorg. Het beleid wat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met een vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Indien u een afspraak heeft deze week, verzoeken wij u, de volgende vragen te beantwoorden. Indien u op 1 van de vragen JA antwoord, vragen wij u de afspraak te verzetten naar een later tijdstip.

 1. Heeft u een positieve Covid-19 testuitslag?
 2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 3. Bent u genezen van corona en maar nog geen 24 u klachtenvrij?
 4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 6. Bent u in thuisisolatie?

De volgende COVID-19 voorzorgsmaatregelen zijn toegepast in onze podotherapiepraktijk

 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De wachtruimte is aangepast conform richtlijnen zoals aanwezigheid van diverse desinfectiemiddelen nabij de hoofdentree van het gezondheidscentrum en behandelruimte c.q. praktijk.

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen u minimaal 20 seconden uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

 • In de praktijk wordt de huidige richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie gehanteerd. Bij patient contact kleiner dan 1,5m maken wij gebruik van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals Handschoenen, Mondkapje, Veiligheidsbril en/of Face Shield).

 • De behandelruimte zal grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd na elk patient bezoek.

Aanvullende informatie

 1. Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 2. Volg de aanwijzingen van de podotherapeut op.
 3. Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 4. Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 5. Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
 6. In de behandelkamer houden we ons aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u hier contact met ons opnemen